Anslagstavlan!

Välkommen till Electromontages hemsida.

 

2018-05-06, Vi har återigen lyckats vinna nytt ramavtal avseende datainstallationer med Göteborgs Stad och avtalet sträcker sig i 4 år med avslut 2022-05-06. Detta är tredje 4-årsperioden som vi lyckats vinna.

 

Läs mer under nyheter!

Tjänster

Eldriftsansvar

Den som är innehavare av en elanläggning är enligt lag skyldig att utöva tillsyn på anläggningen, du har s.k. eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att elanläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och åtgärda eventuella fel och brister. Kontakta oss för mer information.

Vårt KMA-system

Vårt KMA-system är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001:2007.

Detta system är vår ledstjärna genom alla projekt.

 

 

Datakommunikation

img

 

Vi levererar, installerar och konfigurerar allt som hör till en nätverks-

installation, kabelsystem och kommunikationsutrustning till både

små och stora företag.

 

Exempelvis:

-- Installation av strukturerade kabelsystem koppar och fiber.

-- Trådlösa nätverkssystem.

-- Leverans och driftsättning av aktiv utrustning ex. switchar och routrar.

-- Felsökning på nätverk koppar och fiber.

-- Analys av nätverkstrafiken på paketnivå.

 

Vår spetskunskap är aktiv utrustning och felsökning på paketnivå.