Anslagstavlan!

Välkommen till Electromontages hemsida.

 

2018-05-06, Vi har återigen lyckats vinna nytt ramavtal avseende datainstallationer med Göteborgs Stad och avtalet sträcker sig i 4 år med avslut 2022-05-06. Detta är tredje 4-årsperioden som vi lyckats vinna.

 

Läs mer under nyheter!

Tjänster

Eldriftsansvar

Den som är innehavare av en elanläggning är enligt lag skyldig att utöva tillsyn på anläggningen, du har s.k. eldriftsansvar. Med tillsyn menas att systematiskt övervaka och kontrollera att elanläggningen och den anslutna utrustningen är i gott skick och åtgärda eventuella fel och brister. Kontakta oss för mer information.

Vårt KMA-system

Vårt KMA-system är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Systemet är uppbyggt med utgångspunkt på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001:2007.

Detta system är vår ledstjärna genom alla projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

img

 

Göteborg Stad har tecknat nytt avtal med Electromontage

2014-01-01

 

 

Nytt avtal avseende datainstallationer är tecknat där hela kommunen ingår

inkl. kommunens förvaltningar och bolag. Avtalet löper på 18 månader med

möjlighet till förlängning ytterligare 30 månader.

 

 

 

 

Göteborgs Stad har tecknat tre stycken nya ramavtal med Electromontage.

2011-11-20

 

Electromontage har blivit utvald som leverantör av elinstallationer, ställverksarbeten och datanät (installation av strukturerade kabelsystem (koppar och fiber).

Avtalet löper på 13 månader med option på ytterligare 1 år.

 

 

 

Alingsåshem tecknar nytt ramavtal med Electromontage.

2011-04-12

 

Electromontage har blivit utvald som leverantör av elinstallationer, underhållsreparationer för Alingsåshem. Fastighetsbeståndet består av ca: 3 300 lgh., lokaler och garage.

Detta avtal löper mellan 2011-03-01 till 2013-02-28 med option på ytterligare 2 år.

 

 

 

Electromontage tecknar ytterligare ett ramavtal med Göteborgs Kommun.

2010-08-01

 

Electromontage har i hård konkurrens blivit utvald som leverantör av Datanät, installation av strukturerade kabelsystem, koppar och fiber samt felsökning och reparation av desamma för Framtidskoncernen, Älvstranden Utveckling, Higab, Göteborgs Hamn samt övriga förvaltningar och bolag inom Göteborgs Kommun.

 

 

 

Electromontage har anställt Urban Lindelöv.

2010-01-15

 

Urban har lång erfarenhet av data och teleinstallationer inom företag som Telia och Relacom.

Han blir en viktig "kugge" inom verksamhetsområdet data och tele.

Urban kommer närmast från Relacom.

Vi hälsar Urban hjärtligt välkommen till Electromontage.

 

 

 

Electromontage ombildas till Electro AB.

2009-11-09

 

Företagets kärnverksamhet kommer att bestå av två affärsområden, installation

resp. konsultation.

Installationsverksamheten kommer som tidigare att marknadsföras under

namnet Electromontage och konsultverksamheten under namnet Electroteknik.

Titta gärna in på Electrotekniks hemsida, www.electroteknik.se.

.

 

 

Alingsåshem tecknar ramavtal med Electromontage.

2009-10-06

 

Electromontage har blivit utvald som leverantör av elinstallationer, underhållsreparationer för Alingsåshem. Fastighetsbeståndet består av ca: 3 300 lgh., lokaler och garage.

Detta avtal löper mellan 2009-09-01 till 2011-02-28.

 

 

 

GBG:s Kommun tecknar ytterligare ett ramavtal med Electromontage.

2009-08-25

 

I en oerhört hård konkurrens ( 38 st. elföretag lämnade anbud ) har Electromontage blivit utvald som leverantör av Elinstallationer, nybyggnation, tillbyggnad och reparation för Lokalsekretariatet, Lokalförsörjningsförvaltningen, MedicHus och Försäkrings AB Göta Lejon inom Göteborgs Kommun.

Även detta avtal är2 år med option ytterligare 1,5 år.

Uppskattad volym är ca: 8 miljoner kr / år.

 

 

 

Göteborgs Kommun tecknar ramavtal med Electromontage.

2009-07-24

 

Electromontage har i hård konkurrens blivit utvald som leverantör av Datanät, installation av strukturerade kabelsystem, koppar och fiber samt felsökning och reparation av desamma för enheterna Lokalsekretariatet, Lokalförsörjningsförvaltningen, MedicHus och Försäkrings AB Göta Lejon inom Göteborgs Kommun. Dessa enheter är inriktade på bland annat följande typer av fastigheter:

-- Skolor, förskolor med tillhörande byggnader samt skolgårdar och förskolegårdar.

-- Gymnasier, lokaler för vuxenutbildning.

-- Bibliotek och andra serviceanläggningar för kommunmedborgarna.

-- Specialbostäder och dagcentraler för äldre samt funktionshindrade.

-- Kök, skolkök, centralkök och restauranger.

-- administrationsbyggnader/kontor.

-- Samlingslokaler.

Med lokalytor på ca 1,4 miljoner kvm och 1000 st. anläggningar är LFF en av Göteborgs största fastighetsförvaltare.

Avtalet är på 2 år med option ytterligare 1,5 år.

Uppskattad volym är ca: 8 miljoner kr / år.